Swami Vivekananda Sanskrutik Bhavan

Swami Vivekananda Sanskrutik Bhavan

Swami Vivekananda Sanskrutik Bhavan is used as Covid Care Centre in Vashi Navi Mumbai.


Address: Juhu Nagar, Sector 14, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra 400703

Containment zones